Οι τιμές μας

Τιμές πακέτων photobooth – mirrorbooth – 360 video booth- telephone guest book   Γάμου και Βάπτισης!

Photobooth & mirrorbooth οι  τιμές μας ξεκινούν απο τα   390 ευρώ για 3 ώρες κάλυψη με απεριόριστες εκτυπώσεις για καλύψεις  έως 200 ατόμων.

360 Video booth οι τιμές μας ξεκινούν απο 600 ευρώ για 2 ώρες κάλυψη  περιέχεται και ο περιμετρικός φωτισμός και τα αξεσουάρ.

Telephone guest wish book κάλυψη το κόστος είναι 100 ευρώ.

    Ημερομηνία Μυστηρίου *